xăng sinh học

Thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ nhì thế giới là thiếu cơ sở khoa học

Thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ nhì thế giới là thiếu cơ sở khoa học

Bnews 7 đăng lại 9 liên quan Thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ nhì thế giới là thiếu cơ sở khoa học

Kết quả đo và phân tích chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 5/10 chỉ là số đo trong một thời điểm, tại một địa điểm, chưa thể khẳng định toàn thành phố ô nhiễm, vì chỉ số có thể...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×