vtv1

Nhà báo Nguyễn Bá- Phó Tổng Biên tập báo điện tử Infonet: Báo chí đang nhìn lại mình và tìm hướng đi mới

Nhà báo Nguyễn Bá- Phó Tổng Biên tập báo điện tử Infonet: Báo chí đang nhìn lại mình và tìm hướng đi mới

Công Luận Nhà báo Nguyễn Bá- Phó Tổng Biên tập báo điện tử Infonet: Báo chí đang nhìn lại mình và tìm hướng đi mới

“Tôi nghĩ rằng, làm cái gì tích cực thì đều tốt và chắc chắn sẽ phát triển, báo chí cũng vậy. Ở cả góc độ người làm nghề và người đọc, tôi ủng hộ việc làm báo theo xu hướng tích...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×