vong linh

Văn khấn lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai) bằng tiếng Việt đơn giản, trang trọng

Văn khấn lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai) bằng tiếng Việt đơn giản, trang trọng

Gia Đình VN Văn khấn lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai) bằng tiếng Việt đơn giản, trang trọng

Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai) là hai ngày giỗ quan trọng kể từ sau khi ai đó mất. Vì vậy, trong hai ngày giỗ này cần được tổ chức trang nghiêm. Sau đây là nội...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×