vinashin

Mệnh trời và ý dân

Mệnh trời và ý dân

VietnamNet Mệnh trời và ý dân

Không hiểu sao, cứ đến tháng 10, tháng Hà Nội kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, tôi lại nghĩ đến kinh thành Thăng Long ngàn năm, nghĩ đến “ Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn. Và mỗi lần...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×