vietnam mobile

Hà Nội thu hồi sim rác của 5 nhà mạng, Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo chữa bệnh ung thư

Hà Nội thu hồi sim rác của 5 nhà mạng, Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo chữa bệnh ung thư

KH&PT 1 liên quan Hà Nội thu hồi sim rác của 5 nhà mạng, Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo chữa bệnh ung thư

Từ nay đến 31/11, sim rác trên địa bàn Hà Nội sẽ bị thu hồi theo cam kết của 5 nhà mạng với Sở Thông tin truyền thông Hà Nội; Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo chữa bệnh ung thư.....

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×