viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

VCCI: Giấy phép và điều kiện kinh doanh đang bị dùng để loại đối thủ và tạo lợi ích nhóm

VCCI: Giấy phép và điều kiện kinh doanh đang bị dùng để loại đối thủ và tạo lợi ích nhóm

Bnews 2 liên quan VCCI: Giấy phép và điều kiện kinh doanh đang bị dùng để loại đối thủ và tạo lợi ích nhóm

Theo trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn, giấy phép và điều kiện kinh doanh được ban hành ra không chỉ để quản lý nhà nước mà còn bị sử dụng để loại đối thủ, tạo ra lợi ích nhóm.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×