vĩnh lộc

Mất cân đối nghiêm trọng cơ cấu đội ngũ giáo viên tại Nghệ An: 'Gương tày liếp' của Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Mất cân đối nghiêm trọng cơ cấu đội ngũ giáo viên tại Nghệ An: 'Gương tày liếp' của Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Lao Động 2 liên quan Mất cân đối nghiêm trọng cơ cấu đội ngũ giáo viên tại Nghệ An: 'Gương tày liếp' của Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Vì đội ngũ giáo viên (GV) dôi dư, mất cân đối trong thời gian dài, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và huyện Vĩnh Lộc, Yên Định (Thanh Hóa) đã phải chấm dứt hợp đồng với hàng ngàn GV, gây...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×