văn phòng chính phủ

Tổng cục Hải quan gỡ vướng thực hiện Danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

Tổng cục Hải quan gỡ vướng thực hiện Danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

Bnews 1 đăng lại 4 liên quan Tổng cục Hải quan gỡ vướng thực hiện Danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 4824/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập .

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×