ung thư tử cung

Đặt cán bộ y tế vào vị trí người bệnh để nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ bệnh nhân

Đặt cán bộ y tế vào vị trí người bệnh để nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ bệnh nhân

Lao Động Đặt cán bộ y tế vào vị trí người bệnh để nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ bệnh nhân

Ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội cho biết, việc CĐ ngành Y tế Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt việc khám...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×