ubnd tp đà nẵng

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân Quan: Biểu tượng gắn kết giữa Đà Nẵng và TT-Huế

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân Quan: Biểu tượng gắn kết giữa Đà Nẵng và TT-Huế

CAĐN 1 liên quan Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân Quan: Biểu tượng gắn kết giữa Đà Nẵng và TT-Huế

"Việc Bộ VH-TT&DL quyết định xếp hạng Hải Vân Quan là di tích quốc gia đã khẳng định những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của di tích, đồng thời cũng ghi nhận sự...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×