ubnd tỉnh thừa thiên

Thừa Thiên - Huế: Chấn chỉnh tình trạng cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở vùng cát nội đồng

Thừa Thiên - Huế: Chấn chỉnh tình trạng cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở vùng cát nội đồng

Tin Tức TTXVN 1 đăng lại 1 liên quan Thừa Thiên - Huế: Chấn chỉnh tình trạng cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở vùng cát nội đồng

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đến ngày 15/5/2017 các chủ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên vùng cát nội đồng ở Quảng Điền phải hoàn thành việc khắc phục ô...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×