truyền hình trực tiếp

Phát biểu của PGS.TS.TTND Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chương trình 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ IV

Phát biểu của PGS.TS.TTND Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chương trình 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ IV

SK&ĐS Phát biểu của PGS.TS.TTND Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chương trình 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ IV

SKĐS - Báo SK&ĐS xin đăng toàn văn bài phát biểu của PGS.TS.TTND Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chương trình "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ IV.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×