trung tâm giáo dục thường xuyên

Vụ xóa bỏ các trung tâm giáo dục thường xuyên: Chưa có câu trả lời thỏa đáng, đã vội yêu cầu bàn giao

Vụ xóa bỏ các trung tâm giáo dục thường xuyên: Chưa có câu trả lời thỏa đáng, đã vội yêu cầu bàn giao

Lao Động 1 liên quan Vụ xóa bỏ các trung tâm giáo dục thường xuyên: Chưa có câu trả lời thỏa đáng, đã vội yêu cầu bàn giao

Liên quan đến quyết định ngày 28.9.2016 của UBND TP.Hà Nội về việc xóa bỏ toàn bộ các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) cấp tỉnh (thành phố) trên địa bàn và sáp nhập về cấp...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×