trung tâm giáo dục lao động xã hội

Tan mộng đổi đời

Tan mộng đổi đời

Infonet Tan mộng đổi đời

Qua giới thiệu của người quen, sáng 24-11-2015, Vì Văn Nhớ, sinh 1993, ở bản Tào, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tìm gặp và làm quen Vũ Đình Chiến, sinh 1984, ở thôn 2,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×