trung tâm lưu trữ quốc gia

Khai quật cảm xúc

Khai quật cảm xúc

Tiền Phong Khai quật cảm xúc

Trên hành tinh này mỗi người ta gửi cho nhau khoảng 6 tỷ khuôn mặt cười thông qua các mạng xã hội, tin nhắn... Và coi biểu tượng cảm xúc đó là độc quyền của thời đại @ mới khởi...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×