trung nam group

Thông tin gây "sốc": Đà Nẵng nợ Tập đoàn Trung Nam 2.050 tỷ đồng chưa trả mà đã đòi tiền sử dụng đất 244 tỷ đồng!

Thông tin gây "sốc": Đà Nẵng nợ Tập đoàn Trung Nam 2.050 tỷ đồng chưa trả mà đã đòi tiền sử dụng đất 244 tỷ đồng!

Người Tiêu Dùng 4 liên quan Thông tin gây "sốc": Đà Nẵng nợ Tập đoàn Trung Nam 2.050 tỷ đồng chưa trả mà đã đòi tiền sử dụng đất 244 tỷ đồng!

Theo văn bản số 136/017/CV/TNL của Trung Nam Group, đơn vị này đề nghị UBND TP. Đà Nẵng thanh toán dự án Nút giao thông Ngã Ba Huế để nộp tiền sử dụng đất dự án Golden Hills và vệt...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×