trung ương đoàn

Doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải: 'Nếu nghĩ cho mình, tôi đã dừng lại'

Doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải: 'Nếu nghĩ cho mình, tôi đã dừng lại'

Đầu Tư 1 đăng lại Doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải: 'Nếu nghĩ cho mình, tôi đã dừng lại'

Gần đây ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) không chỉ nói về ô tô, về công nghiệp phụ trợ, mà ông bắt đầu nói nhiều về khởi nghiệp, về tinh...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×