trần văn duy

Lao xuống ao cứu con, 2 mẹ con cùng chết đuối: Thương tâm cảnh 4 đứa bé côi cút vì thiếu mẹ

Lao xuống ao cứu con, 2 mẹ con cùng chết đuối: Thương tâm cảnh 4 đứa bé côi cút vì thiếu mẹ

Phụ Nữ Today 1 liên quan Lao xuống ao cứu con, 2 mẹ con cùng chết đuối: Thương tâm cảnh 4 đứa bé côi cút vì thiếu mẹ

Người mẹ trẻ lao xuống ao cứu con mình nhưng cuối cùng cả hai đều chết đuối. Giờ đây, gia đình chỉ con người chồng và 4 đứa bé côi cút vì thiếu mẹ, đứa trẻ nhỏ nhất mới được 2 tuổi...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×