trường sa

Từ tay đàn, tay súng

CAĐN Từ tay đàn, tay súng

Cách đây 65 năm, ngày 20-3-1952, theo yêu cầu động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội và nhân dân trên chiến trường Khu 5, tại xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn (Bình Định), Đội Văn công...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×