trường sỹ quan đặc công

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Đại Đoàn Kết 2 liên quan BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đọc lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và phát động quyên góp ủng hộ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×