tp hà nội

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp: Sâu sát và đi đến cùng vấn đề

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp: Sâu sát và đi đến cùng vấn đề

KTĐT 45 liên quan Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp: Sâu sát và đi đến cùng vấn đề

Tăng cường tập huấn kỹ năng cho đại biểu; đổi mới hoạt động giám sát; phân công đại biểu tiếp dân định kỳ… là những kết quả nổi bật của HĐND các cấp TP Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2016 ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×