toyota classic

Cách tốt nhất...

Hà Nội Mới Cách tốt nhất...

(HNM) - Đầu tháng này, sau khi kết thúc “Điều còn mãi”, một chương trình hòa nhạc tầm quốc gia được tổ chức định kỳ, đa số ý kiến đánh giá cao buổi trình diễn này. Tuy vậy, dù thừa...

Khi Nhà hát Lớn rộng cửa đón các đơn vị nghệ thuật: Người dân là đối tượng hưởng lợi nhất

Khi Nhà hát Lớn rộng cửa đón các đơn vị nghệ thuật: Người dân là đối tượng hưởng lợi nhất

Tổ Quốc Khi Nhà hát Lớn rộng cửa đón các đơn vị nghệ thuật: Người dân là đối tượng hưởng lợi nhất

“Tôi xin gửi lời cảm ơn ông Bộ trưởng...”; “Đừng làm “uổng công” quyết định của Tư lệnh ngành”... là ý kiến của các NSND: Lê Hùng, Phạm Thị Thành, Lê Ngọc Cường và PGS.TS Nguyễn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×