thpt cổ loa

Nghề cao quý

Nghề cao quý

SGĐT Nghề cao quý

Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam có từ xa xưa và là một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Kể từ năm 1982, khi Chính phủ quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Giáo dục là gốc, đoàn kết để tồn tại và sáng tạo để phát triển

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Giáo dục là gốc, đoàn kết để tồn tại và sáng tạo để phát triển

Công Lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Giáo dục là gốc, đoàn kết để tồn tại và sáng tạo để phát triển

(Công lý) - Câu nói trên được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh khi thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Cổ Loa (Hà Nội) nhân dịp...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×