thanh hà

Cam chanh Ninh Giang vẫn khan hiếm nguồn cây giống Khánh thành Nhà máy Number One Chu Lai Đưa công nghiệp sản xuất Việt Nam hướng tới 'công nghiệp 4.0' Thêm khách hàng trúng Jackpot hơn 24 tỷ đồng Không phải Grab hay Uber, ai đang 'giết' taxi truyền thống

Cam chanh Ninh Giang vẫn khan hiếm nguồn cây giống Khánh thành Nhà máy Number One Chu Lai Đưa công nghiệp sản xuất Việt Nam hướng tới 'công nghiệp 4.0' Thêm khách hàng trúng Jackpot hơn 24 tỷ đồng Không phải Grab hay Uber, ai đang 'giết' taxi truyền thống

TBDN Cam chanh Ninh Giang vẫn khan hiếm nguồn cây giống Khánh thành Nhà máy Number One Chu Lai Đưa công nghiệp sản xuất Việt Nam hướng tới 'công nghiệp 4.0' Thêm khách hàng trúng Jackpot hơn 24 tỷ đồng Không phải Grab hay Uber, ai đang 'giết' taxi truyền thống

Sau một quá trình khôi phục giống cam chanh đặc sản Ninh Giang, từng bước được nhân rộng để phát triển thương hiệu nhưng đến nay nguồn giống cây cam chanh này vẫn đang trong tình...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×