thạch thất

Khẩn trương xử lý vi phạm trong xây dựng bảng quảng cáo tấm lớn trên địa bàn huyện Thạch Thất

Khẩn trương xử lý vi phạm trong xây dựng bảng quảng cáo tấm lớn trên địa bàn huyện Thạch Thất

PL&XH 1 đăng lại 1 liên quan Khẩn trương xử lý vi phạm trong xây dựng bảng quảng cáo tấm lớn trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tại văn bản số 9498/VP-KGVX, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp kết quả và đề xuất biện pháp chỉ đạo xử lý vi phạm trong xây dựng bảng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×