thạch thất

Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' TP Hà Nội càng thiết thực, hiệu quả

Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' TP Hà Nội càng thiết thực, hiệu quả

Đại Đoàn Kết Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' TP Hà Nội càng thiết thực, hiệu quả

Đó là nhận xét của của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa - Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) TƯ cuộc vận động (CVĐ): “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại buổi làm...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×