thượng viện cộng hòa haiti

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Nhân Dân 2 liên quan Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Sáng 20-6, Quốc hội đã thông qua hai dự luật gồm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Quốc hội cũng đã đón Ngài Youri Latortue,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×