thường tín

Hơn 140 nhóm kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội: Vấn đề quản lý đô thị tiếp tục nóng

Hơn 140 nhóm kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội: Vấn đề quản lý đô thị tiếp tục nóng

KTĐT 1 liên quan Hơn 140 nhóm kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội: Vấn đề quản lý đô thị tiếp tục nóng

Quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường… vẫn là những vấn đề “nóng” trong số 144 nhóm kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP, vừa được...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×