thăng bình

Trở lại Phú Ninh

Trở lại Phú Ninh

CAĐN Trở lại Phú Ninh

40 năm trước, ngay sau ngày miền Nam giải phóng, nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã chung tay góp sức làm nên kỳ tích lịch sử-công trình đập Hồ Phú Ninh. Suốt 9 năm gian khổ, bàn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×