từ hy viên

Chủ tịch nước hội kiến lãnh tụ Cuba Fidel Castro - Tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, sau khi đến La Habana, vào chiều qua (giờ Cuba), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu VN đã đến chào lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Cán bộ, nhân viên Đại s

Chủ tịch nước hội kiến lãnh tụ Cuba Fidel Castro - Tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, sau khi đến La Habana, vào chiều qua (giờ Cuba), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu VN đã đến chào lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Cán bộ, nhân viên Đại s

VietnamNet 1 đăng lại 368 liên quan Chủ tịch nước hội kiến lãnh tụ Cuba Fidel Castro - Tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, sau khi đến La Habana, vào chiều qua (giờ Cuba), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu VN đã đến chào lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Cán bộ, nhân viên Đại s

Tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, sau khi đến La Habana, vào chiều qua (giờ Cuba), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu VN đã đến chào lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×