tổng công ty vnpt vinaphone

Chủ tịch VNPT VinaPhone: 'Chúng tôi muốn chơi cuộc chơi mới trên thị trường dịch vụ VAS'

Chủ tịch VNPT VinaPhone: 'Chúng tôi muốn chơi cuộc chơi mới trên thị trường dịch vụ VAS'

ICTNews 1 đăng lại 27 liên quan Chủ tịch VNPT VinaPhone: 'Chúng tôi muốn chơi cuộc chơi mới trên thị trường dịch vụ VAS'

Ông Lương Mạnh Hoàng, Chủ tịch Tổng Công ty VNPT VinaPhone nói rằng, cơ chế xác thực 2 lớp qua SMS để đảm bảo khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) mới được...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×