sa thầy

Ban QLDA Thủy điện 4: Có gì khuất tất trong việc thanh toán tiền thừa cho Bảo Việt tại dự án thủy điện Sê San 4?

Xây Dựng Ban QLDA Thủy điện 4: Có gì khuất tất trong việc thanh toán tiền thừa cho Bảo Việt tại dự án thủy điện Sê San 4?

Dù đã được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận sai phạm và nhiều lần ra quyết định thu hồi trên 4 tỷ đồng tiền thanh toán thừa cho Tổng CTy Bảo hiểm Bảo Việt, nhưng Ban QLDA Thủy điện 4...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×