sa thải

Tham nhỏ, bỏ lớn!

Tham nhỏ, bỏ lớn!

Lao Động Tham nhỏ, bỏ lớn!

Chỉ vì “tiện tay” lấy một vài nguyên liệu thừa trong công ty, nhà xưởng mà nhiều công nhân đành phải ngậm ngùi chấp nhận các hình thức xử lý kỷ luật, kể cả buộc thôi việc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×