sầm sơn

12 hộ dân thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đấu tranh đòi quyền lợi khi bị thu hồi đất: Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tránh cưỡng chế

12 hộ dân thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đấu tranh đòi quyền lợi khi bị thu hồi đất: Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tránh cưỡng chế

Lao Động 1 liên quan 12 hộ dân thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đấu tranh đòi quyền lợi khi bị thu hồi đất: Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tránh cưỡng chế

Đến nay, UBND thị xã Sầm Sơn đã 2 lần ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, dành đất thực hiện dự án khu đô thị...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×