sóc trăng

Ngôi cổ miếu huyền bí

Ngôi cổ miếu huyền bí

# Ngôi cổ miếu huyền bí

Ba Thắc cổ miếu ở Sóc Trăng là một cơ sở thờ tự của người Khmer Nam bộ. Nơi đây có nhiều huyền thoại linh thiêng được dân gian truyền miệng. Đặc biệt là những bộ xương người lộ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×