robert mueller

Facebook công bố chấn động: Nga từng chi tiền phát tán thông điệp chính trị gây chia rẽ trên Facebook

Facebook công bố chấn động: Nga từng chi tiền phát tán thông điệp chính trị gây chia rẽ trên Facebook

Người Tiêu Dùng 2 liên quan Facebook công bố chấn động: Nga từng chi tiền phát tán thông điệp chính trị gây chia rẽ trên Facebook

Facebook vừa công bố với truyền thông quốc tế về việc phát hiện ra một chiến dịch do Nga tài trợ nhằm thúc đẩy các thông điệp chia rẽ về chính trị và xã hội trên Facebook. Theo...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×