reckitt benckiser

Bất cẩn của Durex

Bất cẩn của Durex

DNSG Bất cẩn của Durex

Trong một chiến dịch tiếp thị trực tuyến gần đây, Durex đã tổ chức cuộc bình chọn trên Facebook bỏ phiếu cho thành phố đáng được áp dụng chương trình SOS Condoms nhất thế giới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×