ra glai

Hiệu quả từ Đề án 1956 ở Bác Ái

Hiệu quả từ Đề án 1956 ở Bác Ái

Nhân Dân Hiệu quả từ Đề án 1956 ở Bác Ái

Sáu năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956), huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo việc làm cho hàng nghìn thanh...

Trao nhà tình nghĩa tặng đồng bào nghèo Ninh Thuận

Nhân Dân Trao nhà tình nghĩa tặng đồng bào nghèo Ninh Thuận

Ngày 12-9, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà tình nghĩa tặng đồng bào dân tộc thiểu số Ra Glai nghèo thuộc hai...

Đầu tư cơ sở vật chất trường học vùng dân tộc thiểu số ở Ninh Thuận

Đầu tư cơ sở vật chất trường học vùng dân tộc thiểu số ở Ninh Thuận

Nhân Dân Đầu tư cơ sở vật chất trường học vùng dân tộc thiểu số ở Ninh Thuận

Trong năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh Ninh Thuận có gần 133 nghìn học sinh ở các cấp học. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng đợt hạn hán kéo dài vừa qua, nhưng tỉnh đã chi ngân...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×