quảng ngãi

Cao lùn, trên dưới

Cao lùn, trên dưới

Tiền Phong Cao lùn, trên dưới

Anh cán bộ văn phòng một tỉnh phía Bắc, trong cuộc họp, đang ghi sổ đến chữ nối gót cha ông, anh quay sang tôi hỏi: “Nối gót” viết nờ cao hay nờ nùn hả anh? Để cho nhanh, tôi bảo...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×