quân sự

Đài Loan: Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa và thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Đài Loan: Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa và thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Tầm Nhìn Đài Loan: Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa và thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Theo hãng tin CNA của nhà nước Đài Loan, các công trình lấp biển xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc chiến lược trong khu vực và giờ đây, Trung Quốc...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×