quân đội nhân dân

Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017

Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017

Đại Đoàn Kết 4 liên quan Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017

Ngày 30/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×