quân đội nhân dân

Thống nhất nghiệp vụ công tác kỹ thuật tăng - thiết giáp và tên lửa - khí tài đặc chủng toàn quân

Thống nhất nghiệp vụ công tác kỹ thuật tăng - thiết giáp và tên lửa - khí tài đặc chủng toàn quân

Soha 1 liên quan Thống nhất nghiệp vụ công tác kỹ thuật tăng - thiết giáp và tên lửa - khí tài đặc chủng toàn quân

Ngày 21-10, tại Trung tâm Huấn luyện 334, Cục Kỹ thuật binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) bế mạc lớp tập huấn chuyên ngành kỹ thuật tăng - thiết giáp (TTG), tên lửa - khí tài đặc chủng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×