quận 1

Đại diện Phở Hùng nói về vụ tranh chấp thương hiệu và khen ông chủ Phở Ông Khải thông minh

Đại diện Phở Hùng nói về vụ tranh chấp thương hiệu và khen ông chủ Phở Ông Khải thông minh

Đầu Tư 1 đăng lại Đại diện Phở Hùng nói về vụ tranh chấp thương hiệu và khen ông chủ Phở Ông Khải thông minh

Sau những câu chuyện kiện cáo, tranh chấp thương hiệu, đại diện Phở Hùng cho biết họ tiếp tục phát triển chuỗi thương hiệu này nhưng sẽ cẩn thận hơn vì thị trường đang có quá nhiều...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×