prudential

Vượt qua lời nguyền

Vượt qua lời nguyền

Dân Việt Vượt qua lời nguyền

Từ tay trắng dựng cơ đồ, trải qua sóng gió thực sự với những lần “kẻ đến người đi” trong suốt thời kỳ khủng hoảng kinh tế, sự thăng trầm của ngành giấy và nền công nghiệp Việt Nam…...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×