prudential

Khâu thẩm định chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đang có “vấn đề”

Khâu thẩm định chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đang có “vấn đề”

ĐTCK 3 liên quan Khâu thẩm định chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đang có “vấn đề”

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Mai - người có gần 20 năm làm việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ, một chuyên gia thẩm định bảo hiểm nhân thọ từ năm 1998 đến nay, khâu thẩm định chi...

Cơ quan quản lý nhiều lúc trở thành nút thắt đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm

Cơ quan quản lý nhiều lúc trở thành nút thắt đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm

ĐTCK 6 liên quan Cơ quan quản lý nhiều lúc trở thành nút thắt đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm

Tốc độ tăng trưởng ngành bảo hiểm Việt Nam liên tục ở mức 2 con số, nhưng trong tương quan với nhiều nước thì tốc độ này lại không phải cao. Đặc san Toàn cảnh Bảo hiểm đã có cuộc...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×