prudential

Chính quyền, xóm làng hoang mang trước thông tin Bảo hiểm Prudential kết luận người quá cố… nhiễm HIV

Chính quyền, xóm làng hoang mang trước thông tin Bảo hiểm Prudential kết luận người quá cố… nhiễm HIV

GĐ&XH 1 liên quan Chính quyền, xóm làng hoang mang trước thông tin Bảo hiểm Prudential kết luận người quá cố… nhiễm HIV

Nhận “bản án HIV” dành cho người đã khuất từ Công ty Bảo hiểm Prudential, không riêng gia đình anh Đặng Đình Q. mà chính quyền, làng xóm cũng bày tỏ sự hoang mang, bất bình.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×