phan bội châu

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết việc bán nhà cho người dân theo Nghị định 61/CP

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết việc bán nhà cho người dân theo Nghị định 61/CP

Công Luận 2 liên quan Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết việc bán nhà cho người dân theo Nghị định 61/CP

Về vụ việc này, báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh qua các bài viết : “Người dân muốn mua nhà theo Nghị định 61/CP – Trung ương nói được tỉnh nói không” (23/4/2017);

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×