phạm gia khiêm

Bốn chuyến thăm Việt Nam và dấu ấn để lại của bà Hillary Clinton từ năm 2000 đến nay

Bốn chuyến thăm Việt Nam và dấu ấn để lại của bà Hillary Clinton từ năm 2000 đến nay

Phụ Nữ TP.HCM 1 liên quan Bốn chuyến thăm Việt Nam và dấu ấn để lại của bà Hillary Clinton từ năm 2000 đến nay

Hillary Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được chọn dẫn đầu một chính đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ghi lại dấu ấn của bà Clinton ở Việt...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×