phú thọ

Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ: Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ công nhân

Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ: Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ công nhân

Lao Động 1 liên quan Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ: Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ công nhân

Thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu, cụm công nghiệp” của LĐLĐ tỉnh và...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×