phòng chống tác hại thuốc lá

Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về một Việt Nam không khói thuốc trong tương lai.

Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về một Việt Nam không khói thuốc trong tương lai.

Người Tiêu Dùng 1 đăng lại 5 liên quan Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về một Việt Nam không khói thuốc trong tương lai.

Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhận thức của mọi người về tác hại của thuốc lá còn chưa cao. Tỷ lệ người hút thuốc lá có xu hướng tăng lên trong mấy năm...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×