phạm sỹ quý

Thủ tướng: Trăn trở khi nghe về lối sống phô trương, lãng phí của một số cán bộ miền núi

Thủ tướng: Trăn trở khi nghe về lối sống phô trương, lãng phí của một số cán bộ miền núi

SGGP 1 liên quan Thủ tướng: Trăn trở khi nghe về lối sống phô trương, lãng phí của một số cán bộ miền núi

Thủ tướng cho rằng, chính những cán bộ đó đang làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào chính môi trường kinh doanh ở địa phương, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và sự phát...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×