phạm gia khiêm

Huyện đảo Kiên Hải gắn phát huy nội lực với kết hợp huy động các nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Huyện đảo Kiên Hải gắn phát huy nội lực với kết hợp huy động các nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Biên Phòng Huyện đảo Kiên Hải gắn phát huy nội lực với kết hợp huy động các nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) nằm ở vùng biển cực Nam của Tổ quốc gồm 23 hòn đảo lớn nhỏ (11 đảo có dân sinh sống) với diện tích tự nhiên...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×