ninh bình

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM PHẠM LƯƠNG SƠN: 'Kiên quyết không thanh toán những chi phí bất hợp lý'

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM PHẠM LƯƠNG SƠN: 'Kiên quyết không thanh toán những chi phí bất hợp lý'

Lao Động 1 liên quan PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM PHẠM LƯƠNG SƠN: 'Kiên quyết không thanh toán những chi phí bất hợp lý'

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài về trục lợi bảo hiểm y tế (BHYT) nói về những bất cập trong công tác sử dụng quản lý Quỹ BHYT ở nhiều địa phương. Để làm rõ vấn đề này, báo Lao...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×