nguyễn thành cung

Kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển: Đỉnh cao của ý chí quật cường và sức sáng tạo Việt Nam

Kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển: Đỉnh cao của ý chí quật cường và sức sáng tạo Việt Nam

Biên Phòng Kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển: Đỉnh cao của ý chí quật cường và sức sáng tạo Việt Nam

“Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam” một lần nữa được khẳng định bằng những luận cứ khoa học và nhân chứng lịch sử qua hội thảo khoa học do...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×