nguyễn thành cung

Tin Người lính

Tiền Phong Tin Người lính

TP - Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016. Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×